יצור

יצור - תעלות (לפינוי עשן , אוורור ומיזוג אוויר עם בידוד)

יצור - מנדפים (מפח שחור , מגולוון ונירוסטה)               

יצור - יחדות מיזוג עצמיות וחדרי קירור בכל הגדלים       

יצור - פרופילים                                                          

יצור - תעלות עגולות ומרזבים                                      

שרותים

שרותי - יעוץ למערכות מתאימות                              

שרותי - תכנון מערכות מיזוג ואוורור                          

שרותי - ליווי פרויקטים בתחום המיזוג אוויר               

שרותי - פיקוח עבודות מיזוג אוויר                            

שרותי - הפעלת מערכות                                         

שרותי - ניקוי ותיקונים מערכות מיזוג אוויר                

התקנות

התקנת - תעלות נידוף (פח שחור 2 מ"מ ריתוך מלא)       

התקנת - תעלות פינוי עשן (פח 1.25 מ"מ חיבור אוגנים)  

התקנת - תעלות מיזוג (מרובעות , עגולות  וספירליות)     

התקנת - מזגנים , מפוחים ,יט"אות , מאווררים תעשיתים 

התקנת - מנדפים  , קולתים                                          

הדרכות

הדרכות - עבודה בגובה                                        

הדרכות - בטיחות בעבודה                                    

הדרכות - פינוי עשן